Missing image

התחזית מיום שני 08.02.21 ועד יום שבת 13.02.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שני  : מעונן חלקית בעננות גבוהה עם עוד עלייה קלה בטמפ' שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית קלה עד מתונה.

 

 

יום שלישי : בבוקר עדיין מעונן חלקית בעננות גבוהה, במשך היום יתבהר, הטמפ' עדיין גבוהות מהרגיל לעונה וללא שינוי. הרוח בבוקר עד הצהריים מזרחית קלה עד מתונה, בהרים אולי מעט יותר חזקה ואחה"צ משתנית קלה. משעות אחה"צ אפשרות לאובך קל.

 

 

יום רביעי :  בהיר עם מעט עננות גבוהה , הטמפ' ירדו מעט, עדיין הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר משתנית קלה ומשעות הצהריים מערבית עד צפון מערבית קלה. במשך היום אפשרות לאובך קל.

 

 

יום חמישי : בהיר, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה בעיקר בהרים, עדיין הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

 

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר, במשך היום הטמפ' ירדו, עדיין הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפון מערבית מתונה.

 

 

שבת : מעונן חלקית עד בהיר עם עוד ירידה קלה מאוד בטמפ' שיהיו עדיין מעט גבוהות מהרגיל. הרוח משתנית מתונה.

 

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.