Missing image

התחזית מיום שבת 06.02.21 ועד יום חמישי 11.02.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שבת  : בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה בטמפ' שיהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

 

יום ראשון : בהיר ונאה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית קלה ולפרקים משתנית קלה.

 

 

יום שני :  מעונן חלקית בעננות גבוהה עם עוד עלייה קלה בטמפ' שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה ויעשה חם מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית קלה.

 

 

יום שלישי : בבוקר עדיין מעונן חלקית בעננות גבוהה, המשך היום יתבהר, הטמפ' עדיין גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר עד הצהריים מזרחית קלה ואחה"צ משתנית קלה.

 

 

יום רביעי : בהיר בדרך כלל , הטמפ' ירדו מעט, עדיין הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

 

יום חמישי : בהיר, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה, עדיין הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח במשך רוב שעות היום צפונית קלה עד מתונה ובערב לילה תחוג לצפון מזרחית קלה עד מתונה.

 

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.