Missing image

התחזית מיום שני 01.02.21 ועד יום שבת 06.02.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שני  : בהיר ונאה עם עלייה בטמפ' שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים( הרוח תורגש יותר בהרים ).

 

 

יום שלישי : בהיר בדרך כלל אולי מעט עננות גבוהה שתעבור אותנו משעות הצהריים. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים ( תורגש יותר בהרים ). יעשה אביך במשך היום.

 

 

יום רביעי :  מעונן חלקית ואביך, בבוקר תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית קלה עד מתונה עם משבים ערים, במשך היום הרוח תחוג במרכז לדרום מזרחית מתונה עד ערה ובצפון ללא שינוי, במשך היום משעות הצהריים/אחה"צ קיים סיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל. בלילה ובעיקר מחציו השני של הלילה יחלו לרדת ממטרים מלווים סופות רעמים וברד תחילה בדרום ובמרכז והם יתפשטו לצפון לפנות בוקר/בוקר, יש חשש חמור ביותר לשיטפונות והצפות במקומות המועדים לכך.

 

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן, ממטרים מקומיים מלווים סופות רעמים וברד ירדו ברוב חלקי הארץ בעיקר בבוקר, במשך היום הגשם יפסק בדרום וימשך במרכז ובצפון ואחה"צ יותר בצפון ובמרכז יפסק, בערב ובלילה הגשמים יתמעטו אך עדיין יש סיכוי לגשם מקומי מאוד( שיכול להיות גם חזק) בצפון ובמרכז. יש חשש חמור ביותר לשיטפונות והצפות במקומות המועדים לכך. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית מתונה עד ערה.

 

 

יום שישי : מעונן חלקית, במשך היום ירדו גשמים מקומיים במרכז ובדרום, בצפון יתכן גשם מקומי, הגשם יכול להיות חזק ומלווה בסופות רעמים וברד, יש חשש חמור ביותר לשיטפונות והצפות במקומות המועדים לכך. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה עד מתונה. בערב ובלילה הגשם יתמעט ויעשה מאוד נקודתי בעיקר בדרום ויתכן במרכז.

 

 

יום שבת : בצפון בהיר, במרכז ובדרום מעונן חלקית, בדרום בבוקר עדיין יתכן גשם מקומי בעיקר קל, במשך היום הגשם יפסק לחלוטין. הטמפ' מעט יעלו. הרוח מערבית מתונה.

 

תשקיף ליום ראשון : התייצבות במזג האוויר , עלייה בטמפ' שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מערבית קלה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.