Missing image

התחזית מיום ראשון 24.01.21 ועד יום שישי 29.01.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום ראשון  : הערב והלילה בהיר וקר. תנשב רוח מזרחית קלה.

 

 

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה שתעבור במהלך הצהריים בעיקר, הטמפ' ללא שינוי. הרוח בבוקר מזרחית קלה עד מתונה ומשעות הצהריים תחוג למערבית קלה.

 

 

 

יום שלישי :  מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בעננות גבוהה. הטמפ' מעט יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה, בערב הרוח תחוג למזרחית עד דרום מזרחית מתונה עד ערה.

 

 

יום רביעי : מעונן בעננות גבוהה ובינונית, יתכנו טפטופים במהלך היום, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית בצפון הארץ מתונה עד ערה ובמרכז תנשב רוח דרום דרום מזרחית מתונה עד ערה משעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות הרוח תחוג לדרומית ברוב חלקי הארץ עם אפשרות למשבים עזים ובערב תחוג לדרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים ויתכן אובך, במהלך החצי השני של הלילה יחל לרדת גשם.

 

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מדי פעם, הטמפ' ירדו ירידה ניכרת. הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים. במשך היום יחל לרדת שלג בחרמון. בערב ובעיקר בלילה הגשם יתחזק ויהיה מלווה בסופות רעמים ויתכן גם ברד, בנוסף לחרמון מהחצי השני של הלילה קיים כבר סיכוי לשלג שירד בצפון הארץ בהרים מעל 1000 מטר. יש חשש להצפות במקומות המועדים לכך.

 

 

יום שישי : עד שעות הצהריים עדיין ירדו גשמים מדי פעם במגמת היחלשות, בחרמון ירד שלג ובצפון רמת הגולן רק בבוקר ירד ואז יפסק, אחה"צ הגשם ייחלש ויעשה מקומי מאוד( חלק מהמקומות כבר לא יראו גשם). במהלך הערב/לילה סיכוי שהגשם יחזור שוב לרדת מעננות בינונית. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח מערבית צפון מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים, אחה"צ הרוח תיחלש.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.