Missing image

התחזית מיום שישי 22.01.21 ועד יום רביעי 27.01.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שישי  : בהיר הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה , ויתכנו משבים עזים בעיקר בהרים. בלילה קר.

 

שבת : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה. בלילה קר. תנשב רוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

 

יום ראשון :  בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה שתעבור מדי פעם. הטמפ' ללא שינוי ניכר. בלילה קר. הרוח משתנית מתונה עד ערה.

 

יום שני : בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

 

יום שלישי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. תנשב רוח מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה.

 

יום רביעי : במשך היום מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט. תנשב רוח דרום מזרחית עד דרומית ולפרקים עד דרומית מערבית מתונה עד ערה, יתכן אובך. בשעות הלילה ,בעיקר מהחצי השני של הלילה יעשה מעונן בעננות נמוכה וגשם יחל לרדת……

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.