Missing image

התחזית מיום שני 18.01.20 ועד יום שבת 23.01.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שני  : מעונן חלקית עד מעונן וגשם מדי פעם ירד בעיקר במרכז הארץ, בצפון הארץ הפוגה כמעט ללא גשם. משעות הצהריים/אחה"צ הגשם ייחלש במרכז ויפסק אחה"צ/ לעת ערב,  משעות אחה"צ/ערב בצפון יתכן גשם מקומי מדי פעם, בחרמון שלג קל. הרוח בבוקר מערבית צפון מערבית מתונה עד ערה ואחה"צ תחוג לדרומית מערבית מתונה. יש חשש להצפות ולשיטפונות במקומות המועדים.

 

יום שלישי : עד שעות הצהריים מעונן חלקית עם גשמים מדי פעם מלווים סופות רעמים בעיקר במישור החוף הצפוני אצבע הגליל והצפון הרחוק, משעות הצהריים/אחה"צ הגשמים יחלו להתפשט בהדרגה לשאר אזורי צפון הארץ ולאחר מכן למרכז הארץ לעת ערב, הטמפ' ירדו, שלג בחרמון ומשעות הלילה המאורחות יתכן שלג גם בפסגות הרי הצפון מעל 1100 מטר. הרוח בבוקר דרום דרום מערבית מתונה עד ערה, לקראת צהריים תחוג לדרומית מערבית ואחה"צ תחוג למערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים. יש חשש להצפות ולשיטפונות במקומות המועדים.

 

 

יום רביעי :  עד שעות לפני הצהריים גשם לפרקים בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים וברד. שלג ירד בחרמון ובפסגות הגבוהות של הרי הצפון מעל 1000 מטר, משעות הצהריים הגשם ייחלש בצפון הארץ ויפסק אחה"צ לעת ערב, במרכז הגשם יוסיף לרדת מדי פעם תוך מגמת היחלשות עד לשעות הערב המוקדמות ואז הוא יפסק. במרכז יש סיכוי לשלג קל בפסגות הגבוהות משעות הצהריים. הרוח בבוקר מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים ומשעות הצהריים תחוג לצפון מערבית באותה עוצמה ואחה"צ לעת ערב תחוג לצפון מערבית צפונית מתונה עד ערה. הטמפ' ביום זה ירדו עוד ויעשה מאוד קר. בלילה בהיר עד מעונן חלקית ויש סיכוי לקרה בעיקר בצפון הארץ במקומות המועדים לכך.

 

יום חמישי : בבוקר סיכוי לקרה בעיקר בצפון הארץ במקומות המועדים לכך. במשך היום בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה שתעבור בשמיים, הטמפ' יעלו מעט אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה. בלילה שבין חמישי לשישי שוב יש חשש לקרה במקומות המועדים לכך. יהיה קר מאוד.

 

 

 

יום שישי : בבוקר חשש לקרה במקומות המועדים לכך, במשך היום בהיר עם עלייה בטמפ' שיהיו רגילות לעונה, עננות גבוהה שתעבור מדי פעם בשמיים. הרוח במשך היום מזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה.

 

שבת : בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה והם יהיו רגילות לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרומיות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים.

 

מגמה להמשך :

הגשם יחזור אלינו לקראת יום רביעי הבא בתקווה………. 😊

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.