Missing image

התחזית מיום שישי 15.01.20 ועד יום רביעי 20.01.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום שישי  : מעונן חלקית ועד שעות הערב המוקדמות עדיין יש סיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל, בלילה יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם ויהיה קר. הרוח עד שעות הערב דרומית מערבית קלה עד מתונה, ובלילה תחוג לדרומית קלה.

 

שבת : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, משעות הצהריים קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר במישור החוף הצפוני ובצפון מערב הארץ, משעות הערב המאוחרות לילה הגשם יחל להתחזק והוא יהיה מלווה בסופות רעמים וברד בצפון הארץ, במרכז ללא גשם. בחרמון העליון ירד שלג. הרוח בבוקר דרום מזרחית עד דרומית קלה עד מתונה, ולקראת צהריים/ צהריים תחוג לדרום מערבית מתונה עד ערה. יש חשש להצפות.

 

 

יום ראשון :  בבוקר בצפון מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מדי פעם מלווה סופות רעמים ויתכן אף ברד, שלג ירד בעיקר בחרמון העליון, הטמפ' ירדו. במרכז ללא גשם ברוב שעות היום. הרוח בבוקר דרום דרום מערבית מתונה עד ערה ומשעות הצהריים תחוג לדרומית מערבית ותתחזק למתונה עד ערה עם משבים עזים כאשר אחה"צ/ערב הרוח תחוג למערבית דרומית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים, לקראת שעות הערב או בערב הגשם יתפשט למרכז כולל שדרת ההר המרכזית מלווה בסופות רעמים וברד ובחרמון ירד שלג כולל החרמון התחתון. יש חשש להצפות ולשיטפונות במקומות המועדים לכך.

 

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן וגשם לפרקים ירד בעיקר במרכז הארץ, בצפון הארץ גשם מדי פעם עם הפוגות גדולות יותר, בחרמון ירד שלג. משעות הצהריים הגשם ייחלש במרכז ויפסק אחה"צ לעת ערב, בצפון יוסיף לרדת גשם מקומי מדי פעם. הרוח בבוקר מערבית צפון מערבית מתונה עד ערה ואחה"צ תחוג לדרומית מערבית מתונה.

 

יום שלישי : עד שעות הצהריים מעונן חלקית ויתכנו גשמים מקומיים בעיקר במישור החוף הצפוני ובצפון מערב הארץ, משעות הצהריים הגשמים צפויים להתחזק ולהיות מלווים בסופות רעמים וברד ושלג בחרמון, הגשמים יתפשטו למרכז אחה"צ/ לקראת ערב, יש חשש להצפות ולשיטפונות במקומות המועדים. בערב יש סיכוי לשלג מגובה 1100 מטר לערך.

 

 

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם לפרקים, ביום זה ירד יותר גשם במרכז מאשר בצפון, הטמפ' ירדו ויעשה קר מאוד. בחרמון ירד שלג ובמשך היום יתכן שלג בהרים מעל 1000 מטר. אחה"צ הגשם יעשה יותר מקומי, בצפון הוא יפסק, במרכז יוסיף לרדת גשם מקומי אשר יפסק בערב/לילה.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.