Missing image

התחזית מיום רביעי 13.01.20 ועד יום שני 18.01.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום רביעי  : מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, יתכנו טפטופים במשך היום, הטמפ' ירדו אך יוסיף להיות חם מהרגיל, הרוח במשך היום תתחזק לדרומית עד דרומית דרומית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים ויעשה אביך, בערב הרוח תחוג לדרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים ויעשה מעונן חלקית עד מעונן בעננות נמוכה ויחלו לרדת גשמים מקומיים  בצפון ובמרכז, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים.

 

יום חמישי : בבוקר מעונן עם גשם מדי פעם ושלג בעיקר בחרמון העליון, משעות הצהריים תחול התחזקות בגשם והוא ירד לפרקים מלווה בסופות רעמים וברד וירד שלג בחרמון , ההתחזקות תתחיל תחילה יותר בצפון ואחה"צ תתפשט למרכז. שלג ירד בחרמון. הרוח עד הצהריים דרומית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים ומשעות אחה"צ תחוג למערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת.

 

 

יום שישי : בבוקר עדיין יוסיפו לרדת גשמים מקומיים בצפון ובמרכז, ככל שהיום יותר יעבור הגשם המקומי יותר ויותר יתרכז אך ורק בצפון הארץ, לעת ערב/ערב הגשם יפסק לחלוטין בכל האזורים ויעשה קר וללא גשם בלילה. הטמפ' מעט יעלו . הרוח בבוקר מערבית מתונה עד ערה ובמשך היום תחוג לדרום דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

שבת : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר,  בצפון מערב הארץ לקראת צהריים יתכן גשם מקומי( לא בסיכוי גבוה), נראה שרוב שעות היום יהיו ללא גשם. משעות אחה"צ/לעת ערב יחלו לרדת גשמים מקומיים אשר יתחזקו בלילה ויעשה גשום לפרקים עם סופות רעמים וברד ושלג בחרמון, נראה שרוב הגשם בשבת בערב ובלילה יהיה רק בצפון הארץ, במרכז ללא גשם. הטמפ' במשך היום ללא שינוי ניכר.

 

יום ראשון : בצפון הארץ ובמישור החוף גשם מדי פעם מלווה סופות רעמים וברד ושלג בחרמון, משעות אחה"צ/ערב הגשם יחל להתפשט למרכז הארץ כולל שדרת ההר המרכזית. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח במשך היום דרומית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים ואחה"צ הרוח תחוג לדרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

 

יום שני : ירד גשם לפרקים מלווה סופות רעמים וברד ושלג בחרמון במשך היום, הטמפ' ירדו עוד ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הרוח דרום מערבית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים. משעות אחה"צ אל תוך הלילה קיים סיכוי לשלג בהרים הגבוהים מ 1000 מטר. יש להתעדכן עקב שוני בין המודלים.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.