Missing image

התחזית מיום שבת 09.01.20 ועד יום חמישי 14.01.21 לאזור הצפון והמרכז :

 

 

שבת : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם גבוהות מהרגיל לעונה , ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד מזרחיות מתונות עד ערות ויתכנו משבים עזים , הרוח תורגש יותר בהרים.

יום ראשון : בהיר בדרך כלל, אולי מעט עננות גבוהה תעבור מדי פעם. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח עד הצהריים מזרחית קלה עד מתונה ומשעות הצהריים בפנים הארץ מזרחית, ובמישור החוף צפון צפון מערבית עד צפונית מתונה עד ערה.

 

 

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל עד שרבי בחלק מהמקומות, הטמפ' גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית קלה עד מתונה בפנים הארץ ובמישור החוף צפון צפון מערבית קלה עד מתונה בעיקר אחה"צ, בלילה הרוח תהיה מזרחית בכל האזורים.

 

 

יום שלישי : עד שעות אחה"צ בהיר, הטמפ' יעלו ויעשה שרבי( שרב חורפי) ברוב האזורים, טמפ' גבוהות מהממוצע ב 7-9 מ"צ . אחה"צ/ערב יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ויישאר חמים יחסית ללילות האחרונים. הרוח במשך היום מזרחית קלה עד מתונה ואחה"צ אל תוך הלילה תחוג לדרומית דרומית מזרחית מתונה עד ערה.

 

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר( אולי ירידה קלה בטמפ' עקב מעטה של עננות גבוהה שתוריד מעט את הטמפ'), עדיין חם מהרגיל לפחות עד הצהריים, בבוקר תנשב רוח דרום מזרחית מתונה אשר תחוג משעות הצהריים לדרומית עד דרומית דרומית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים, יעשה אביך, הטמפ' יחלו לרדת בהדרגה ובשעות הלילה יחל לרדת גשם מקומי שיכול להיות חזק ומלווה בסופות רעמים.

 

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים עד בהיר, גשמים ירדו מדי פעם בפעם עם הפוגות. משעות אחה"צ הגשם יפסק לקראת הגל השני שיגיע לאחר חצות לפנות בוקר של היום הבא. הרוח בתחילת היום מערבית מתונה עד ערה, במשך היום תחוג לדרומית מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים עד סוערים. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת.( יש להתעדכן עקב שוני בין המודלים).

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.