Missing image

התחזית מיום רביעי 06.01.20 ועד יום רביעי 13.01.21 לאזור הצפון והמרכז :

יום רביעי : אחה"צ הערב והלילה יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' ללא שינוי ניכר וגבוהות מהרגיל לעונה, ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים, הרוח תורגש יותר בהרים ומדי פעם היא תורגש גם בעמקים.

 

יום חמישי : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, במשך היום בהיר, בלילה שוב יעבור אותנו גל של עננות גבוהה. הטמפ' ללא שינוי ניכר והם גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים, הרוח תורגש יותר בהרים ומדי פעם היא תורגש גם בעמקים.

 

 

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר עם גלי עננות גבוהה שיעברו אותנו מדי פעם. הטמפ' ירדו ירידה קלה מאוד אך הם עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים, הרוח תורגש יותר בהרים ומדי פעם היא תורגש גם בעמקים.

 

 

שבת : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה שתעבור מדי פעם. הטמפ' ברוב המקומות ללא שינוי ניכר, בהרים אולי תהיה עוד ירידה מאוד קלה בטמפ', אך הם עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים, הרוח תורגש יותר בהרים ומדי פעם היא תורגש גם בעמקים.

 

יום ראשון : בהיר בדרך כלל, הטמפ' מעט יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח בחוף צפונית צפונית מערבית מתונה עד ערה תורגש יותר אחה"צ, ובפנים הארץ משתנית קלה עד מתונה.

 

 

יום שני : בהיר בדרך כלל, הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל עד שרב חורפי בחלק מהמקומות. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי : במשך היום בהיר ועלייה נוספת בטמפ' של 2-3 מ"צ, יעשה שרבי( שרב חורפי) ברוב האזורים. ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות. משעות אחה"צ אל תוך הלילה יעשה מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה.

 

יום רביעי : מעונן חלקית בעננות גבוהה/בינונית, עד שעות הצהריים לערך עדיין חם מהרגיל , משעות אחה"צ/ערב אוויר יותר קריר ולח יכנס לאזורנו הטמפ' יחלו לרדת בהדרגה, בערב יעשה מעונן חלקית בעננות נמוכה ובלילה יחל לרדת גשם מקומי. הרוח במשך היום דרומית עד דרומית דרומית מערבית ויתכן אובך, בלילה הרוח תחוג למערבית מתונה עד ערה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.