Missing image

התחזית מיום שישי    01.01.20 ועד יום רביעי 06.01.21  לאזור  הצפון והמרכז :

יום שישי : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית, ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות ולפרקים ערות, הרוח תורגש יותר בהרים.

 

שבת : בהיר עד מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ ללא שינוי ניכר. הרוח מזרחית קלה עד מתונה עם היתכנות למשבים ערים, הרוח תורגש יותר בהרים.

 

יום ראשון : בהיר עד מעונן חלקית בעננות בינונית לא מפותחת. הטמפ' לא שינוי ניכר והם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות עם היתכנות למשבים ערים, הרוח תורגש יותר בהרים.

 

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' מעט יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות עם היתכנות למשבים ערים, הרוח תורגש יותר בהרים.

 

יום שלישי : מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט בעיקר במרכז הארץ, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות עם היתכנות למשבים ערים, הרוח תורגש יותר בהרים.

 

 

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה/בינונית, הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל עד שרב חורפי במשך כמה שעות במשך אמצע היום, ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.