Missing image

התחזית מיום שלישי    29.12.20 ועד יום ראשון 03.01.21  לאזור  הצפון והמרכז :

יום שלישי : הערב והלילה בהיר, ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות.

יום רביעי : בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה, בלילה קר. ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות עם משבים עזים בעיקר בצפון הארץ.

יום חמישי : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפ' לא שינוי ניכר והם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. בלילה קר. ינשבו רוחות מזרחיות קלות עד מתונות בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז, יתכנו משבים עזים.

יום שישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות קלות עד מתונות. משעות אחה"צ אל תוך הלילה יעשה מעונן בעננות גבוהה שתתעבה, ויש סיכוי קטן לטפטוף.

שבת : בבוקר עדיין מעונן עם סיכוי קטן לטפטוף, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר ובערב כבר יהיה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' ללא שינוי, הרוח כרגיל מזרחית קלה עד מתונה ויתכנו משבים עזים בהרים בעיקר.

יום ראשון : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח צפון מזרחית קלה עד מתונה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.