Missing image

התחזית מיום ראשון    27.12.20 ועד יום שישי 01.01.21  לאזור  הצפון והמרכז :

יום ראשון : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה שתגיע לאחר חצות, ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים בעיקר בהרים.

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. ינשבו רוחות מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים, לעת ערב ובלילה הרוח תיחלש.

יום שלישי : בהיר בדרך כלל, הטמפ' מעט יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל, חמים ביום , קר בלילה. הרוח מזרחית קלה עד מתונה.

יום רביעי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מזרחית קלה עד מתונה, בהרים יתכנו משבים ערים.

יום חמישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח מזרחית קלה עד מתונה.

יום שישי : בבוקר בהיר , ובמשך היום יעשה מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מזרחית קלה עד מתונה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.