Missing image

התחזית מיום שישי    25.12.20 ועד יום רביעי 30.12.20  לאזור  הצפון והמרכז :

יום שישי : אחה"צ הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית במשך היום תהיה עלייה קלה בטמפ'. הרוח צפון מזרחית עד דרום מזרחית מתונה.

 

שבת : בהיר בדרך כלל, הטמפ' ללא שינוי ניכר, ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות חזקות (30-50 קמ"ש עם משבים של 70-80 קמ"ש) .

 

יום ראשון : בצפון בהיר, במרכז מעט עננות בינונית עד שעות הצהריים , ינשבו רוחות מזרחיות חזקות 30-60 קמ"ש עם משבים של 80-90 קמ"ש. הטמפ' ללא שינוי ניכר. בערב ובלילה יעשה מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה.

 

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. ינשבו רוחות מזרחיות בעוצמה 30-40 קמ"ש עם משבים עד 60 קמ"ש. בערב ובלילה הרוח מעט תיחלש.

 

יום שלישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי :  בהיר בדרך כלל, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מזרחית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.