Missing image

התחזית מיום שני 21.12.20 ועד יום שבת 26.12.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום שני : אחה"צ הערב והלילה בהיר ונאה, בלילה קר. הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית מתונה ולפרקים עד ערה בעיקר בהרים.

 

יום שלישי : עד שעות הצהריים בהיר בדרך כלל, הטמפ' ייחלו לרדת בעיקר משעות אחה"צ. הרוח בבוקר עדיין בעלת רכיב מזרחי, ומשעות הצהריים תחוג לצפון מערבי בעוצמה מתונה עד ערה. משעות הצהריים תתרבה מעט העננות ובאופן נקודתי בסיכוי נמוך יתכן גשם מקומי, לאחר חצות הסיכוי הולך וגובר לגשם מקומי.

 

יום רביעי : מעונן חלקית, גשם מקומי ירד מדי פעם בצפון ובמרכז, בתחילת היום יותר בחוף, לקראת צהריים ועד שעות אחה"צ תהיה התחזקות מסוימת ועיקר הגשם יעבור להרים ולפנים הארץ, יש סיכוי לא גבוה להתפתחות סופות רעמים יחידות. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח צפון מערבית מתונה עד ערה.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, גשם מקומי בעיקר קל יוסיף לרדת, עם כי בהפוגות גדולות. משעות הצהריים בצפון יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, לקראת ערב גם במרכז יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. בלילה קר. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בתחילת היום צפון מערבית ואחה"צ תחוג למשתנית קלה.

 

יום שישי : בהיר בדרך כלל, הטמפ' יעלו מעט בעיקר במרכז, בצפון ללא שינוי ניכר. הרוח במשך היום צפון מזרחית קלה עד מתונה, כאשר בערב ובלילה תהיה התחזקות בעוצמת הרוחות והם יהיו מכיוון צפון מזרחי עד מזרחי בעוצמה ערה עד עזה.

 

שבת :  בבוקר בהיר, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן בעננות בינונית בעיקר, בערב ובלילה סיכוי לטפטופים מעננות זו( לא סיכוי גבוה כרגע, אך קיים), הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח תתחזק מיום קודם ובמשך היום ינשבו רוחות מזרחיות ערות עד עזות עם משבים סוערים( ובמספרים – 30-50 קמ"ש עם משבים עד 70 קמ"ש).

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.