Missing image

התחזית מיום שישי 18.12.20 ועד יום רביעי 23.12.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום שישי : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית ובלילה קר. הרוח משתנית קלה.

 

שבת : בהיר בדרך כלל , הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום ראשון : בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפ'. הרוח צפון מזרחית עד דרומית מזרחית בפנים הארץ בעוצמה מתונה עד ערה, ובמישור החוף צפונית מתונה עד ערה.

 

יום שני : בהיר בדרך כלל, ללא שינוי בטמפ'. הרוח מזרחית בפנים הארץ בעוצמה קלה עד מתונה, ובמישור החוף צפונית קלה עד מתונה.

 

יום שלישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, הרוח בפנים הארץ עדיין מזרחית קלה, משעות הצהריים הרוח תחוג לצפון מערבית, העננות תתרבה ואחה"צ / ערב יתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז. הטמפ' ירדו.

 

יום רביעי :  מעונן חלקית עד מעונן וצפויים גשמים מקומיים. הטמפ' ירדו בחרמון העליון יתכן שלג. הרוח מערבית עד צפון מערבית מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.