Missing image

התחזית מיום ראשון 13.12.20 ועד יום שישי 18.12.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום ראשון : הערב והלילה מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, עדיין יתכנו טפטופים פה ושם. הרוח תתחזק מכיוון דרום דרום מזרחי עד דרומי.

 

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן, משעות הצהריים ועד שעות הערב ירד גשם מקומי שיכול להיות גם חזק ומלווה סופות רעמים, יש חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, הטמפ' ירדו מעט אך עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות חזקות משתנות. יהיה אביך.

 

יום שלישי : עד שעות הצהריים מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם, ינשבו רוחות דרום דרום מערביות חזקות, משעות הצהריים/אחה"צ יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר לאורך מישור החוף, הגשם יכנס פנימה ככל שנתקרב לערב והוא ירד בעיקר לאורך מישור החוף ובצפון, נראה שלאחר חצות גם תושבי שדרת ההר המרכזית יחלו לקבל גשם. הטמפ' ירדו. בחרמון העליון בעיקר ירד שלג. יש חשש להצפות לאורך מישור החוף.

 

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד לפרקים בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים וברד, לאורך מישור החוף חשש להצפות , ובמדבר יהודה וים המלח חשש לשיטפונות. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו רגילות לעונה, בחרמון העליון בעיקר ירד שלג. בלילה הגשם יחל להיות מקומי יותר בעיקר באזור אצבע הגליל, מקו חיפה ודרומה עדיין גשום לפרקים.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן, בשעות הבוקר המוקדמות מקו חיפה ודרומה  עדיין גשם לפרקים, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם ירד בעיקר במרכז ובצפון הנגב עד אשר הוא יפסק לעת ערב או בערב. הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנית מתונה. עדיין יש חשש להצפות במישור החוף ולשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח.

 

יום שישי :  התייצבות במזג האוויר , בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.