Missing image

התחזית מיום ראשון 06.12.20 ועד יום שבת 12.12.20 לאזור הצפון והמרכז :

 

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר, עד שעות הערב/לילה המוקדמות קיים סיכוי לגשם מקומי שיכול להיות גם חזק ומלווה בסופות רעמים, הגשם בעיקר לאורך מישור החוף ומשעות הצהריים ואחה"צ גם בהרים בפנים הארץ כולל הרי המרכז בסיכוי יותר נמוך אך קיים, בשעות הלילה הסיכוי יישאר רק לאזור החוף. הרוח דרום מערבית קלה עד מתונה ובלילה תחוג דרום מזרחית קלה.

 

יום שני : בצפון מעונן חלקית עד בהיר, במרכז מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן , הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח דרום דרום מזרחית מתונה עד ערה. משעות הצהריים ועד שעות הערב המוקדמות סיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל בעיקר במרכז הארץ. יש סיכוי למעט אובך רום ביום זה.

 

יום שלישי : בבוקר בהיר, לקראת צהריים יתרבו העננים ואחה"צ יחל לרדת גשם מקומי אשר בערב יתחזק. מקומי הגשם יכול להיות מלווה בסופות רעמים. עד שעות אחה"צ המוקדמות יהיה חמים עד חם, תהיה עוד עלייה בטמפ' והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בשפלה עושה רושם ממש על סף שרב חורפי, יש סיכוי לאובך בעיקר במרכז. הרוח בבוקר ועד שעות הצהריים המוקדמות דרום מזרחית מתונה ומשעות אחה"צ המאוחרות תחוג לדרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה והטמפ' יחלו לרדת.

 

יום רביעי : מעונן חלקית ועד שעות אחה"צ המוקדמות יתכן גשם מקומי בעיקר קל, בבוקר הגשם עדיין יכול להיות מעט חזק, במשך היום הוא ילך ויתמעט , עד שבשעות הערב הוא יפסק לגמרי. הטמפ' ירדו היום. הרוח מערבית קלה עד מתונה ומשעות הערב אל תוך הלילה הרוח תחוג למזרחית קלה.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר ובמשך היום יעבור אותנו גל של עננות גבוהה. הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות ערות עד עזות.

 

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר בעננות גבוהה, הטמפ' גבוהות מהרגיל לעונה וללא שינוי ניכר מיום קודם. הרוח צפון מזרחית עד דרום מזרחית מתונה עד ערה.

 

שבת : מעונן חלקית עד מעונן בעננות משתנה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה בעיקר במישור ובשפלה, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה ובמישור החוף המרכזי הדרומי ובשפלה על סף שרב חורפי. ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות מתונות עד ערות עם משבים עזים. משעות אחה"צ אל תוך הלילה קיים סיכוי לטפטופים עד גשמים מקומיים שיכולים להיות חזקים ומלווים סופות רעמים.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.