Missing image

התחזית מיום שישי 04.12.20 ועד יום חמישי 10.12.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום שישי : אחה"צ מעונן חלקית וללא גשם, משעות הערב העננות תתרבה ומשעות הערב היותר מאוחרות/לילה יחל לרדת גשם מקומי. הטמפ' ללא שינוי ומעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית מתונה עד ערה, תורגש בעיקר בצפון הארץ.

 

שבת : עד שעות לפני הצהריים מעונן חלקית עם גשמים מקומיים, משעות הצהריים הגשמים צפויים להתחזק ולהיות מלווים סופות רעמים ויתכן גם ברד באופן יותר מקומי, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח בצפון עדיין מזרחית קלה עד מתונה ובאזור המרכז הרוח משתנית. בלילה הגשם צפוי להיחלש ולרדת באופן יותר מקומי עם הפוגות יותר גדולות ובעיקר לאורך מישור החוף.

 

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, עדיין ירד גשם מקומי בעיקר קל ובעיקר לאורך מישור החוף, אחה"צ/ערב הגשם יפסק. הטמפ' בצפון ללא שינוי ובמרכז תהיה עלייה קלה בטמפ'. הרוח דרום דרום מערבית מתונה.

 

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות מזרחיות עד דרום מזרחיות מתונות עד ערות. במשך היום יתכן אובך.

 

יום שלישי : עד שעות לפני הצהריים מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו עוד עלייה והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות דרום דרום מזרחיות ערות, במשך היום יתכן עדיין אובך. משעות הצהריים הרוח תחוג לדרום דרום מערבית עד מערבית הטמפ' יחלו לרדת והעננות תתרבה, אחה"צ בערב ובלילה צפוי גשם מקומי.

 

יום רביעי : עד שעות הצהריים עדיין צפוי גשם מקומי קל, משעות הצהריים הגשם יפסק. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי : בהיר בדרך כלל עם מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו מעט. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.