Missing image

התחזית מיום ראשון 29.11.20 ועד יום שישי 04.12.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום ראשון : הערב בהיר וקריר, הרוח משתנית קלה.

 

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית קלה.

 

יום שלישי : בבוקר בהיר, משעות הצהריים/אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד מעונן ויתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ ,בצפון ובמישור החוף. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום רביעי : מעונן חלקית עד בהיר, בצהריים/אחה"צ המוקדמות יעשה יותר מעונן בעיקר במזרח הארץ ויש סיכוי לגשם מקומי במזרח הארץ. הטמפ' מעט ירדו. הרוח משתנית קלה עד מתונה ולפרקים ערה.

 

יום חמישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט. הרוח בפנים הארץ , ובצפון הארץ כולל מישור החוף הצפוני צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה, לאורך מישור החוף המרכזי והדרומי וגם השפלה הרוח צפון מערבית קלה, עם כי מדי פעם תחוג למזרחית גם.

 

יום שישי : בהיר עד מעונן חלקית, בצפון ללא שינוי בטמפ' ובמרכז הטמפ' יעלו במקצת, הרוח ללא שינוי מיום קודם.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.