Missing image

התחזית מיום רביעי 25.11.20 ועד יום שני 30.11.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום רביעי : אחה"צ מעונן חלקית, הערב והלילה מעונן עד מעונן חלקית, משעות אחה"צ יחלו לרדת גשמים מקומיים בעיקר לאורך מישור החוף, בערב ובלילה הגשמים יתחזקו ויהיו מלווים בסופות רעמים וברד וירדו בצפון ובמרכז גם בחלקים היותר פנימיים, יש חשש להצפות בעיקר לאורך מישור החוף. הרוח מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן, גשם ירד מדי פעם מלווה בסופות רעמים וברד, עיקר הגשם ירד לאורך מישור החוף, יש חשש להצפות. משעות אחה"צ אל תוך הלילה הגשמים יחלשו וירדו יותר באופן מקומי אך עדיין יכולים לרדת גשמים חזקים בעיקר לאורך מישור החוף, בפנים אזורי התחזית כמעט ולא ירד גשם. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית מדרום מערבית עד צפון מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים. בחרמון העליון קיים סיכוי לשלג.

 

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר, במשך היום עדיין יתכנו גשמים מקומיים בצפון ובמרכז בעיקר לאורך מישור החוף, יתכן גם בפנים אזורי התחזית, לא כמויות גדולות והגשם יהיה מאוד מקומי. הטמפ' מעט יעלו. הרוח במישור החוף צפון מערבית מתונה, ואילו בפנים  צפון הארץ משתנית מצפון מזרחית עד דרומית מזרחית קלה עד מתונה, יורגש בעיקר בהרים( רמת הגולן והגליל).

 

שבת : בהיר עד מעונן חלקית ולפרקים עד מעונן, בבוקר אפשרות לגשם מקומי/נקודתי בעיקר לאורך מישור החוף, בשאר האזורים ללא גשם, משעות הצהריים הדגש יעבור לפנים הארץ וגשם ירד באופן מקומי בשדרת ההר המרכזית ובצפון מזרח הארץ, הגליל העליון( בקיצור בעיקר במזרח הארץ), הגשם יכול להיות מלווה בסופות רעמים וברד באופן מקומי( חשש לשיטפונות באזור ים המלח), הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח בפנים הארץ משתנית מצפון מזרחית עד דרומית מתונה, ובמישור החוף משתנית ממערבית עד צפונית מתונה עד ערה.

 

יום ראשון : בהיר בדרך כלל, בצהריים מעט יותר מעונן, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית בעננות משתנה, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.