Missing image

התחזית מיום ראשון 22.11.20 ועד יום שישי 27.11.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום ראשון : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הטמפ' מעט יעלו. הרוח אחה"צ דרומית מערבית קלה ומשעות הערב תחוג למשתנית קלה.

 

יום שני : מעונן עד בהיר, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו רגילות לעונה. הרוח בבוקר מזרחית קלה, ומשעות הצהריים תחוג לצפון צפון מערבית קלה עד מתונה, במישור החוף עד ערה. בערב ובלילה יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה , העננות תורגש יותר במרכז הארץ.

 

יום שלישי : בבוקר מעונן חלקית בעננות גבוהה, במשך היום העננות הגבוהה תתעבה ויעשה מעונן עד מעונן חלקית ומשעות הצהריים ועד שעות הערב קיים סיכוי קטן לטפטופים בצפון ובמרכז. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה והם יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מזרחית עד דרום מזרחית קלה עד מתונה בפנים הארץ, ובמישור החוף צפון צפון מערבית עד צפונית מתונה עד ערה.

 

יום רביעי : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, במשך היום העננות תתרבה, הטמפ' ירדו, משעות אחה"צ יחלו לרדת גשמים מקומיים אשר בערב ובעיקר בלילה יתחזקו ויהיו מלווים בסופות רעמים וברד, חשש להצפות. הרוח בבוקר משתנית מתונה, ומשעות הצהריים תחוג לדרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד לפרקים מלווה סופות רעמים וברד, יש חשש להצפות בעיקר במישור החוף. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון העליון ירד שלג. משעות אחה"צ הגשמים יחלו להיחלש ולהיות יותר נקודתיים וירדו בהפוגות יותר גדולות.

 

יום שישי : מעונן חלקית , במשך היום יתכנו גשמים מקומיים עם דגש יותר על אזורי החוף, עם כי גם בפנים הארץ קיים סיכוי לגשם נקודתי. הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית קלה עד מתונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.