Missing image

התחזית מיום חמישי 19.11.20 ועד יום שלישי 24.11.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום חמישי : הערב והלילה מעונן חלקית בעננות גבוהה. לאחר חצות כבר יש סיכוי לטפטופים/גשם נקודתי לאורך מישור החוף. הרוח משתנית קלה.

 

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן, עד שעות הצהריים תעבור אותנו חזית מקדימה וגשם ירד בעיקר במישור החוף, נקודתיית הגשם יכול להיות חזק ומלווה סופות רעמים, לקראת צהריים/שעות אחה"צ המוקדמות הגשם יכנס גם לפנים אזור הצפון וירד מדי פעם במישור החוף ובצפון הגשם יכול להיות חזק ומלווה סופות רעמים, משעות הערב קיים סיכוי לגשם נקודתי גם בפנים אזור המרכז. הטמפ' ירדו, הרוח דרום מערבית מתונה ערה.

 

שבת : מעונן חלקית עד מעונן, גשם ירד מדי פעם בפעם בעיקר במישור החוף ובצפון, בפנים אזור המרכז גשם מקומי, הגשם יכול להיות חזק ומלווה בסופות רעמים וברד. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה. בחרמון העליון צפוי שלג קל. משעות אחה"צ /ערב הגשם יעשה יותר מקומי וירד יותר ויותר רק במישור החוף.

 

יום ראשון : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר במישור החוף עדיין יתכנו גשמים נקודתיים, בשעות הבוקר היותר מאוחרות ללא גשם. משעות הצהריים יעשה מעונן בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויהיו עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה. בערב ובלילה ללא גשם.

 

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנית קלה.

 

יום שלישי : בהיר, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.