Missing image

התחזית מיום רביעי 18.11.20 ועד יום ראשון 22.11.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום רביעי : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. ינשבו רוחות צפון מזרחיות עד דרום מזרחיות ערות עד עזות.

 

יום חמישי : בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי ניכר והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, בבוקר עדיין ינשבו רוחות מזרחיות, משעות הצהריים הרוח תחוג למשתנית קלה עד מתונה. בלילה יעשה יותר מעונן בעננות גבוהה שתתעבה יותר.

 

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן, עד שעות הצהריים תעבור אותנו חזית מקדימה וגשם ירד בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים, בין החזית הראשונה לשנייה תיתכן הפסקה של הגשם, אולי נקודתית יוסיף לרדת גשם , אחה"צ /תחילת הערב תיכנס החזית העיקרית וגשם ירד מדי פעם בצפון ובמרכז מלווה סופות רעמים ויתכן גם ברד( יותר במישור החוף מבחינת כמויות גשם). הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

שבת : מעונן חלקית עד מעונן, גשם ירד מדי פעם בפעם בעיקר במישור החוף ובצפון, בפנים אזור המרכז גשם מקומי, הגשם יכול להיות חזק ומלווה בסופות רעמים וברד. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר, במישור החוף במשך היום עד שעות הצהריים/אחה"צ יתכנו גשמים מקומיים מדי פעם, בפנים צפון הארץ יתכנו גשמים נקודתיים. הטמפ' יעלו ויהיו עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית קלה עד מתונה. בערב ובלילה ללא גשם.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.