Missing image

התחזית מיום רביעי 11.11.20 ועד יום שני 16.11.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום רביעי : אחה"צ הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר, משעות הצהריים ועד שעות הערב המוקדמות יתכנו טפטופים/גשמים מקומיים קלים במישור החוף ובצפון בעיקר( יתכן גשם בפנים אזור המרכז נקודתית מאוד), נקודתית הגשם יכול להיות חזק ומלווה בסופות רעמים יחידות במישור החוף ובצפון. הרוח מערבית עד צפון מערבית קלה .

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו מעט, הרוח בפנים הארץ מזרחית קלה( בהרי הצפון קלה עד מתונה), ובמישור החוף בבוקר משתנית קלה ומשעות הצהריים תחוג לצפונית מתונה עד ערה. במשך היום עדיין יתכן טפטופים/גשם מקומי קל בעיקר במישור החוף ובצפון, יתכן נקודתית גם בפנים מרכז הארץ.

 

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה, הטמפ' גבוהות מהרגיל לעונה, בלילות קריר/קר בעיקר בהרים. הרוח בפנים הארץ צפון מזרחית מתונה, ובמישור החוף תחוג מצפון מזרחית קלה לצפונית מתונה עד ערה במהלך היום.

 

שבת : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח בפנים הארץ משתנית מצפון מזרחית לדרום מזרחית מתונה ערה, ובמישור החוף משתנית מצפון מזרחית לצפונית צפונית מערבית מתונה ערה ויתכנו משבים יותר חזקים במישור החוף. משעות אחה"צ אל תוך הלילה יעשה מעונן חלקית בעננות בינונית בעיקר וקיים סיכוי לטפטוף מקומי או גשם מקומי קל.

 

יום ראשון : מעונן חלקית עד מעונן ותהיה ירידה בטמפ' , הרוח מערבית מתונה עד רעה. במשך היום צפויים גשמים מדי פעם בצפון ובמרכז.

 

יום שני : משעות הבוקר ועד הצהריים מעונן חלקית ועדיין יתכן גשם מקומי/טפטופים מדי פעם , משעות אחה"צ יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.