Missing image

התחזית מיום שלישי 03.11.20 ועד יום שבת 07.11.20 לאזור הצפון והמרכז :

יום שלישי : הערב מעונן חלקית עם סיכוי לגשמים מקומיים בעיקר במישור החוף הצפוני והמרכזי, בפנים הארץ הסיכוי יותר קטן לגשם אך קיים. הטמפ' ירדו. הרוח מערבית מתונה. מהחצי השני של הלילה הגשמים יחלו להתחזק בעיקר בחוף.

 

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום עד שעות אחה"צ ירדו גשמים לפרקים במישור החוף ובצפון( יותר דגש על מישור החוף, בפנים אזור הצפון הגשם מדי פעם, בפנים אזור המרכז כנראה רק גשם מקומי) מלווים סופות רעמים, הגשמים יכולים להיות מלווים בברד כבד, יש חשש להצפות, משעות אחה"צ אל תוך הערב הגשמים יתפשטו יותר אל עבר אזורי פנים הארץ. הטמפ' ירדו עוד ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן ועד שעות הצהריים יוסיפו לרדת גשמים מדי פעם בפעם( עוצמת הגשם תיחלש במשך היום), בצפון ובמרכז, אחה"צ הגשם בפנים אזור הצפון יפסק וימשך באזורי מישור החוף הצפוני המרכזי ובפנים מרכז הארץ, הגשם יעשה יותר מקומי אחה"צ באזורים אלו, בערב ובלילה ללא גשם באזור הצפון, במרכז יתכן גשם מקומי. הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח בבוקר דרום מערבית עד מערבית מתונה עד ערה, ומשעות הצהריים תחוג למערבית עד צפון מערבית מתונה עד ערה.

 

יום שישי : מעונן חלקית עד בהיר בפנים הארץ, במישור החוף יותר מעונן ובמשך היום יתכנו גשמים מקומיים, אחה"צ/ערב הגשם יפסק גם במישור החוף. הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית במשך היום, ובלילה תחוג למזרחית קלה עד מתונה.

 

שבת : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפון מזרחית עד מזרחית מתונה עד ערה, הרוח תורגש יותר בהרים. במשך היום יתכן טפטוף( סיכוי נמוך).

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.