Missing image

הודעה : לא להיתייחס לנתוני הגשם המופיעים בעמוד הראשי באתר עקב תקלה במד הגשם, יש להתעדכן אך ורק בקטגורייה "מדידה ידנית של גשם"

התחזית מיום שישי 27/03/20  ועד יום רביעי 01/04/20  לאזור  הצפון : אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

 

יום שישי : מעונן חלקית בעננות גבוהה/בינונית עם אפשרות לטפטופים/גשם מקומי קל . הטמפ' יעלו ויעשה חם מהרגיל ויבש. הרוח משתנית מתונה עד ערה . צפוי אובך קל.

 

שבת : מעונן חלקית עד מעונן ומשעות הבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים מדי פעם, יתכנו סופות רעמים יחידות. הרוח מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

 

יום ראשון : מעונן חלקית עד מעונן עם אפשרות לגשם מקומי, הטמפ' מעט יעלו אך הם עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. תנשב רוח מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

יום שני : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית ויעשה אביך, משעות הצהריים / אחה"צ יתכנו טפטופים/ גשמים מקומיים קלים. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו רגילות לעונה, הלחות תרד. הרוח במשך היום תחוג למזרחית עד דרומית מזרחית מתונה עד ערה. 

 

יום שלישי : בבוקר מעונן חלקית ועדיין יתכנו טפטופים/ גשמים מקומיים קלים, במשך היום יהיה מעונן חלקית עד בהיר עם אובך בינוני עד כבד ,  הטמפ' יעלו עוד ויעשה חם מהרגיל עד שרבי ( קל), הלחות תרד, ינשבו רוחות דרום מזרחיות עד דרומיות מתונות עד ערות עם משבים עזים, בערב הרוח תחוג לדרומית מערבית ויחל לחדור לאזורנו אוויר יותר קריר ולח ויעשה יותר מעונן ולקראת חצות/ אחר חצות יתכנו כבר גשמים מקומיים.

 

יום רביעי : מעונן חלקית ויתכנו גשמים מקומיים מדי פעם, הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה עם משבים עזים.

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.