Missing image

הודעה : לא להיתייחס לנתוני הגשם המופיעים בעמוד הראשי באתר עקב תקלה במד הגשם, יש להתעדכן אך ורק בקטגורייה "מדידה ידנית של גשם"

התחזית מיום שלישי 04/02/20 ועד יום ראשון 09/02/20  לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

 

יום שלישי : הערב והלילה עדיין סיכוי לטפטוף/גשם מקומי קל, הרוח משתנית קלה.

 

יום רביעי : בבוקר עדיין מעונן חלקית ויש סיכויים לטפטופים, במשך היום יעשה בהיר, תהיה עלייה בטמפ' והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח דרומית מזרחית קלה עד מתונה.

 

יום חמישי : בהיר, הטמפ' ללא שינוי והם גבוהות מהרגיל לעונה. בתחילת היום תנשב רוח דרום מזרחית קלה עד מתונה, אשר במשך היום תחוג לדרומית, ובערב תחוג לדרומית מערבית מתונה עד ערה. בלילה יחל לרדת גשם( בסביבות חצות אולי לפני קצת ).

 

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם מדי פעם, ינשבו רוחות דרומיות עד דרומיות מערביות חזקות, לעת ערב הגשם צפוי להתחזק ולהיות מלווה בסופות רעמים וברד ורוחות חזקות מאוד, שלג ירד בחרמון ובלילה יחל לרדת שלג בצפון רמת הגולן ובהרי הצפון מעל 900-1000 מטר. יש חשש להצפות ולשיטפונות במקומות הנמוכים.

 

שבת : בבוקר עדיין גשום וסוער עם שלג בחרמון ובהרים מעל 900-1000 מטר, במשך היום הגשם ייחלש אך יוסיף לרדת מדי פעם בפעם, הרוח תיחלש גם אך תוסיף להיות חזקה, במשך היום רום השלג ירד במעט וירד שלג בהרים מעל 800-900 מטר, בערב ובלילה הגשמים יעשו מקומיים וקלים ושלג קל ירד בהרים מעל 700 מטר. הטמפ' ירדו עוד ויהיה קר מאוד, הטמפ' יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. עדיין חשש להצפות.

 

יום ראשון : עד שעות לפני הצהריים עדיין יש סיכוי לגשמים מקומיים קלים ושלג קל מעל 700 מטר, אחה"צ עושה רושם שהגשם יפסק ויישאר קר מאוד, יש חשש להיווצרות קרח על הכבישים, בלילה חשש כבד ביותר לקרה נרחבת בהרים ובעמקים.

 

תשקיף ליום שני : גל הקור יימשך וחשש כבד ביותר בשעות הבוקר  הערב ובלילה לקרה נרחבת בהרים ובעמקים וכך גם ביום שלישי בבוקר.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.