Missing image

התחזית מיום שלישי 10/12/19 ועד יום ראשון 15/12/19 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

 

יום שלישי : הערב והלילה, בשעות הקרובות עדיין צפוי גשם מקומי שייפסק לחלוטין לקראת חצות. אחר חצות הרוח תחוג למזרחית קלה ויעשה  בהיר עד מעונן חלקית.

 

יום רביעי : מעונן חלקית בעננות משתנה( בעיקר גבוהה ובינונית) הטמפ' יעלו עלייה ניכרת (3 עד 4 מ"צ יותר) והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח מזרחית עד דרום מזרחית מתונה עד ערה ובהרים עד סוערת. משעות הצהריים קיים סיכוי לטפטופים.

 

יום חמישי : בבוקר מעונן חלקית ועדיין תנשב רוח מזרחית קלה עד מתונה, לקראת צהריים הרוח תחוג לדרומית מערבית מתונה ,העננות תתרבה וגשם לפרקים יחל לרדת מלווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד. הטמפ' ירדו ירידה של 4 מ"צ לערך והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון העליון צפוי שלג קל.

 

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן וגשמים ירדו מדי פעם, יתכנו אף סופות רעמים יחידות. הרוח דרומית עד דרומית מערבית קלה עד מתונה. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון העליון יתכן שלג קל.

 

שבת : עד שעות אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן ועדיין יתכנו גשמים מקומיים, אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית עד דרומית מערבית מתונה ובאזור החוף מתונה עד ערה.

 

יום ראשון : עד הצהריים מעונן חלקית וללא גשם, משעות אחה"צ העננות תתרבה ויתכנו גשמים מקומיים( עקב מחלוקת בין המודלים יש להתעדכן לגבי יום זה שוב ). הטמפ' ירדו ירידה ניכרת. הרוח דרום דרום מערבית מתונה עד ערה.

 

 

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.