Missing image

התחזית מיום רביעי 04/12/19 ועד יום שני 09/12/19 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

יום רביעי : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקר.

 

יום חמישי : בשעות הבוקר יחלו לרדת גשמים מקומיים אשר יתחזקו לקראת צהריים ויהיו מלווים בסופות רעמים. הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר דרום דרום מערבית מתונה ולקראת צהריים תחוג למערבית מתונה עד ערה. בשעות הערב היותר מאוחרות לקראת לילה הגשמים ייחלשו ויהיו יותר מקומיים וקלים.

 

יום שישי : עד שעות הבוקר היותר מאוחרות עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי קל ברוב האזורים, לקראת צהריים הגשם יפסק באזורים הפנימיים, ובאזור מישור החוף עדיין קיים סיכוי לגשם מקומי עד שעות אחה"צ/ערב. משעות הערב הגשם יפסק. הטמפ' ללא שינוי ניכר וקר. הרוח צפון מערבית מתונה עד ערה.

 

שבת : מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר וקר. באזור מישור החוף עד הצהריים קיים סיכוי לגשם מקומי. הרוח צפון צפון מערבית מתונה.

 

יום ראשון : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, בשעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה מעונן חלקית עד מעונן ולקראת צהריים יחל לרדת גשם מקומי אשר יתחזק לקראת הערב ויהיה מלווה בסופות רעמים וברד, הרוח דרום מערבית מתונה עד ערה. הטמפ' ירדו מעט ויהיה קר.

 

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן וגשום לפרקים , הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים וברד בעיקר בשעות הבוקר, במשך היום בעיקר משעות הצהריים הגשמים יחלשו וירדו עדיין מדי פעם באופן יותר מקומי, בערב ובלילה עדיין יתכן גשם מקומי קל שייפסק בשעות הלילה המאוחרות. הטמפ' ירדו  מעט ויהיה קר.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר). קוז'וקרו אבי.