Missing image

התחזית מיום ראשון 14/10/18 ועד יום שבת 20/10/18 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

תחזית קצרה-

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר , הטמפ' ללא שינוי ניכר.

יום שני : מעונן חלקית באזורי החוף שבתחזית, באזורי פנים הארץ שבתחזית בהיר, לקראת צהריים יותר מעונן גם באזורי פנים הארץ שבתחזית, ללא גשם. הטמפ' ירדו ירידה של מעלה אחת לערך.

יום שלישי : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו עלייה של מעלה.

יום רביעי : מעונן חלקית, לקראת צהריים ועד אחה"צ יש סיכוי של 40 אחוז לטפטופים/ גשם מקומי קל. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

יום חמישי : מעונן חלקית, לקראת צהריים ועד שעות אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לממטרים מקומיים מלווים סופות רעמים(  60% סיכוי ), בעיקר בהרים ובמזרח אזור התחזית. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

תשקיף לימים הבאים :

יום שישי : מעונן חלקית, לקראת צהריים ועד שעות אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן עם סיכוי לממטרים מקומיים מלווים סופות רעמים( 90% סיכוי ), בעיקר בהרים ובמזרח אזור התחזית. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

יום שבת : מעונן חלקית, במשך היום עדיין סיכוי לגשם הפעם יותר באזורי החוף של התחזית ופחות בפנים אזורי התחזית. הטמפ' ללא שינוי ניכר.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי