Missing image

התחזית מיום רביעי 21/02/18/18 ועד יום שלישי 27/02/18 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

יום רביעי : אחה"צ הערב והלילה – אחה"צ מעונן חלקית עד בהיר, בערב ובלילה יעשה מעונן עד מעונן חלקית וצפויים גשמים מקומיים קלים/ טפטופים מדי פעם. הטמפ' ללא שינוי. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום חמישי : מעונן עד מעונן חלקית בעננות גבוהה/בינונית ועד שעות אחה"צ עדיין סיכוי לגשמים מקומיים/טפטופים , משעות הערב יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח משתנית 0-15 קמ"ש, בלילה הרוח תחוג למזרחית 5-20 קמ"ש שתורגש בעיקר בהרים ובאזור הכרמל והסביבה.

יום שישי : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, משעות הצהריים יעשה יותר מעונן ויש סיכוי לגשם מקומי  בעיקר בהרים הפנימיים של אזור התחזית למשך מספר שעות, יש סיכוי גם לסופות רעמים יחידות, משעות הערב לא צפוי גשם, הטמפ' צפויה לעלות מעט. הרוח בבוקר משתנית 0-10 קמ"ש ומשעות הצהריים ועד שעות אחה"צ תחוג למערבית 0-15 קמ"ש, ובערב/לילה הרוח משתנית 0-5 קמ"ש. סיכוי גם לאובך במשך היום.

שבת : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית 0-20 קמ"ש. במשך היום אפשרות לאובך.

יום ראשון : מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן, במשך היום יתכנו גשמים מקומיים/פזורים מדי פעם, הטמפ' ירדו. הרוח מערבית 5-25 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : מעונן חלקית עד מעונן וגשם ירד לפרקים, הטמפ' ירדו עוד ושלג ירד בחרמון. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 5-20 קמ"ש. בלילה הגשם ייחלש ויעשה מאוד מקומי.

יום שלישי : בבוקר מעונן חלקית ועדיין יתכן גשם מאוד מקומי, בשעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם, הטמפ' יעלו. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי