Missing image

התחזית מיום רביעי 31/01/18 ועד יום שלישי 06/02/18 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

יום רביעי : הערב והלילה – בהיר וקר מאוד. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום חמישי : בהיר ובבוקר קר מאוד, במשך היום בהיר ותהיה עוד עלייה בטמפ' אשר יהיו רגילות לעונה. הרוח צפונית מזרחית עד מזרחית 0-25 קמ"ש, הרוח תורגש יותר בהרים ובאזור הכרמל והסביבה. אחה"צ באזור מישור החוף שבתחזית הרוח תחוג זמנית לצפונית 0-25 קמ"ש.

יום שישי : בבוקר קר, במשך היום בהיר עם מעט עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מזרחית עד מזרחית 0-25 קמ"ש, הרוח תורגש יותר בהרים ובאזור הכרמל והסביבה. אחה"צ באזור מישור החוף שבתחזית הרוח תחוג זמנית לצפונית 0-25 קמ"ש.

שבת : מעונן חלקית עד בהיר עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי, והם עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח צפונית מזרחית 0-15 קמ"ש עד משתנית מדי פעם.

יום ראשון : מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש. יש סיכוי לאובך קל במשך היום.

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' ללא שינוי והם גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום שלישי : מעונן עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה, והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי