Missing image

התחזית מיום רביעי 24/01/18 ועד יום שלישי 30/01/18 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

יום רביעי : הערב והלילה – מעונן עד מעונן חלקית וגשום לפרקים. הטמפ' ירדו ושלג ירד בחרמון. הרוח דרום מזרחית עד דרום דרום מערבית 0-15 קמ"ש.

יום חמישי : גשום לפרקים עם שלג בחרמון ( יש חשש להצפות), הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח בבוקר דרום דרום מערבית 0-15 קמ"ש ובמשך היום הרוח תחוג לדרום מערבית 10-40 קמ"ש, הרוח תורגש יותר בעיקר בהרים ובאזורי החוף שבתחזית. משעות הערב שלג יחל לרדת גם בצפון רמת הגולן מעל 1000 מטר.

יום שישי : גשום לפרקים ( יש חשש להצפות) עם שלג בחרמון ושלג בהרים מעל 900 מטר, הרוח דרום מערבית 5-35 קמ"ש. הטמפ' ירדו ירידה ניכרת ויהיה קר מאוד, משעות לפני הצהריים/צהריים קיים סיכוי לשלג בהרים שגובהם מעל 800 מטר, בערב ובלילה הגשמים יחלו להיחלש ולהיות יותר מקומיים.

שבת : גשם מקומי אשר ייחלש במשך היום ויעשה קל, בערב הגשם צפוי להיפסק ויעשה מעונן חלקית עד בהיר וקר מאוד בלילה. בחרמון צפוי עדיין שלג קל ובבוקר עדיין יתכן שלג בצפון רמת הגולן בלבד, הטמפ' יעלו. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום ראשון  : בבוקר קר ומעונן חלקית עד בהיר, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית , הטמפ' יעלו. הרוח צפון מערבית 10-35 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה, עדיין הטמפ' יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

יום שלישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי