Missing image

התחזית מיום שבת 20/01/18 ועד יום שישי 26/01/18 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

שבת : הערב והלילה – מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו מעטו, הרוח משתנית 0-20 קמ"ש. במהלך הלילה קר.

יום ראשון : בבוקר קר , במשך היום מעונן עד מעונן חלקית עם כמויות משתנות של עננות גבוהה, הטמפ' יעלו, הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית 5-35 קמ"ש שתורגש יותר בהרים.

יום שני : בבוקר עדיין תלווה אותנו עננות גבוהה, בשעות הבוקר היותר מאוחרות העננות תתפזר ויעשה בהיר, הטמפ' ללא שינוי ניכר, הרוח באזורים הפנימיים שבתחזית ברוב שעות היום מזרחית עד דרומית מזרחית ולפרקים עד דרומית 5-30 קמ"ש, ובאזורי החוף שבתחזית תחוג בין דרומית מזרחית ועד דרומית דרומית מערבית 10-40 קמ"ש. במשך היום יגיע גל של אובך. בחצי השני של הלילה בין שני לשלישי יחל לרדת גשם.

יום שלישי : בבוקר הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד ושלג בחרמון, במשך היום גשום לפרקים, הטמפ' ירדו. הרוח דרומית מערבית עד מערבית 10-45 קמ"ש, בערב הגשם ייחלש ויעשה יותר מקומי אך יוסיף לרדת מדי פעם עם הפוגות יותר גדולות.

יום רביעי  : מעונן חלקית ועד שעות אחה"צ עדיין ירד גשם מקומי עם הפוגות גדולות בין לבין, הטמפ' ללא שינוי ניכר, בחרמון ירד שלג. לקראת שעות הערב הגשם צפוי להיפסק. הרוח דרומית מערבית 0-15 קמ"ש, ובערב לילה משתנית 0-5 קמ"ש.

 

תשקיף לימים הבאים :

יום חמישי : בבוקר ללא גשם ומעונן חלקית, לקראת שעות הצהריים גשם יחל לרדת מלווה סופות רעמים ואפשרות לברד, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח מערבית 0-20 קמ"ש.

יום שישי : עדיין גשום מדי פעם עם שלג בחרמון, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. אחה"צ הגשם צפוי להיחלש ולרדת באופן יותר מקומי.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי