Missing image

עדכון התחזית מיום רביעי 03/01/18 ועד יום שלישי 09/01/18 לאזור ( הצפון ) אצבע הגליל, רמת הגולן, גליל עליון, גליל מערבי, גליל תחתון, אזור הקריות, חיפה והכרמל, אזור כנרת.

יום רביעי : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית וקר . הרוח בפנים האזורים שבתחזית מזרחית 0-5 קמ"ש, ובאזורי החוף שבתחזית דרומית מזרחית עד דרומית 5-15 קמ"ש.

יום חמישי : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית, תנשב רוח דרומית מזרחית עד דרומית בפנים האזורים שבתחזית 5-25 קמ"ש ובאזורי החוף שבתחזית 10-35 קמ"ש, משעות הצהריים יחלו לרדת גשמים מדי פעם, יותר לאורך מישור החוף, בשאר האזורים שבתחזית גשם מקומי מדי פעם, הטמפ' ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה, בחרמון ירד שלג, הגשמים צפויים להתחזק לקראת הלילה/בחצי השני של הלילה ויעשה גשום וסוער. בערב /לילה הרוח צפויה להתחזק בעיקר באזורי החוף שבתחזית.

יום שישי : מעונן עד מעונן חלקית, גשום וסוער, הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה, במשך היום ירדו ממטרים לפרקים מלווים בסופות רעמים, ברד ורוחות דרומיות עד דרומיות מערביות 10-40 קמ"ש עם משבים עד 70-80 קמ"ש, משבי הרוח החזקים מאוד צפויים בעיקר בחוף ובהרים, בחרמון ירד שלג. בשעות הערב/לילה  הרוח תחוג יותר לכיוון צפון מערבי והגשמים צפויים להיחלש אך עדיין יוסיפו לרדת מדי פעם בעוצמות חלשות יותר ובאופן קצת יותר מקומי. יש חשש לשיטפונות ולהצפות.

יום שבת : בבוקר עדיין צפויים גשמים מקומיים קלים, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הגשם יפסק לחלוטין, ויעשה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' מעט יעלו, אך עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח צפון צפון מערבית 5-20 קמ"ש.

יום ראשון  : בבוקר תתכן קרה בעיקר באזור עמק החולה, במשך היום בהיר ועלייה נוספת בטמפ' שיהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

 

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : בבוקר תתכן קרה באזור רמת הגולן ועמק החולה , במשך היום בהיר ועוד התחממות קלה, הטמפ' מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

 

יום שלישי : בבוקר תתכן קרה, במשך היום בהיר ועוד התחממות קלה, הטמפ' יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי