Missing image

בוקר טוב – התחזית לימים הבאים ( מתאריך 5/9 – ועד תאריך 13/9 ).

היום ירידה קלה בטמפ' ועלייה באחוזי הלחות, הטמפ' ועומסי החום עדיין מעט גבוהים מהרגיל לעונה, מחר יום רביעי עוד ירידה קלה בטמפ' והקלה בעומסי החום שיהיו רגילים לעונה, ביום חמישי עוד ירידה בטמפ' ועוד הקלה בעומסי החום, בהרים ובפנים הארץ הטמפ' יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. ביום שישי עלייה קלה בטמפ' והכבדה בעומסי החום, ביום שבת ללא שינוי ניכר, מיום ראשון נראת מגמה של עלייה הדרגתית בטמפ' והכבדה ניכרת בעומסי החום שיגיעו לשיא באמצע שבוע הבא.

 

עד כאן התחזית הקצרה

קוזוקרו אבי ( חובב מזג האוויר ).