Missing image

ערב טוב – התחזית לימים הבאים ( מתאריך 27/8 – ועד תאריך 4/9 ).

ביום שני ירידה קלה בטמפ' והקלת בעומסי החום, ביום שלישי עוד ירידה בטמפ' ועוד ירידה בעומסי החום שיהיו רגילים לעונה, בהרים ובפנים הארץ עושה רושם שיהיה נוח למדי בערבים ובלילות וכן בבקרים, הטמפ' בהרים מעט נמוכה מהרגיל, בימים רביעי ועד שבת ללא שינוי ניכר בטמפ' ובעומסי החום. ביום ראשון עושה רושם שתהיה עלייה מאוד קלה בטמפ' והכבדה בעומסי החום, מיום שני נראת כרגע מגמה של עלייה הדרגתית בטמפ' והכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.

שבוע טוב לכולם.