Missing image

בוקר טוב – התחזית לימים הקרובים (מתאריך 18-8 ועד תאריך 25-8 ).

היום ירידה קלה בטמפ' והקלת מה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מחר עלייה בטמפ' והכבדה בעומסי החום, מיום ראשון תחול ירידה הדרגתית קלה בטמפ' והקלה בעומסי החום בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום רביעי תחול עלייה הדרגתית בטמפ' שיגיעו לשיא בסוף שבוע הבא עם הכבדה ניכרת בעומסי החום.