Missing image

סיכום עונת המשקעים 2016/2017 בבית הלל.

עונת המשקעים היתה מתחת לממוצע הרב עונתי העומד על 596 מ"מ , בעונת המשקעים 16/17 ירדו כ 473 מ"מ שהם כ 79% מהממוצע הרב עונתי. זה מביא אותנו לשנה נוספת ירודה מבחינת משקעים.

נקווה לעונה טובה יותר בשנה הבאה.

נחזור עם התחזית בסביבות אמצע ספטמבר.

קיץ נעים לכולם.