Missing image

התחזית מיום שבת 18/03/17 ועד יום שישי 24/03/17 לאזור הגליל העליון, רכס נפתלי, עמק החולה, והרי הגולן.

שבת : אחה"צ הערב והלילה מעונן עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. עד שעות הערב קיים סיכוי לטפטופים. צפוי להגיע גל של אובך משעות אחה"צ המאוחרות אל תוך הלילה.

יום ראשון : בבוקר בהיר עד מעונן חלקית בעננות גבוהה/בינונית ועדיין צפוי אובך שיתפזר במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות. הטמפ' ירדו בעיקר משעות הצהריים והם יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח בבוקר משתנית 0-10- קמ"ש ומשעות הצהריים תתחזק למערבית עד צפונית מערבית 10-35 קמ"ש.

יום שני : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר,  לקראת צהריים יעשה מעונן חלקית עד מעונן וצפוי לרדת גשם מקומי קל בעיקרו מדי פעם. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח מערבית 10-35 קמ"ש.

יום שלישי : בבוקר מעונן חלקית ועדיין יתכנו שאריות אחרונות של טפטופים/גשם מקומי קל מאוד. במשך היום העננות הנמוכה תתחלף לה בכיסוי של עננות גבוהה/בינונית, הטמפ' יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום רביעי : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה/בינונית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה והם יהיו גבוהות מהרגיל לעונה, משעות הצהריים צפוי אובך. משעות אחה"צ המאוחרות ועד לשעות הלילה קיים סיכוי לטפטוף/גשם מקומי מעננות בינונית מפותחת, סיכוי גם לסופות רעמים יחידות. הרוח משתנית 10-30 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו גשמים מקומיים מדי פעם. הטמפ' ירדו מעט.

יום שישי : עד שעות אחה"צ מעונן חלקית עד מעונן ויתכנו עדיין גשמים מקומיים. הטמפ' ירדו עוד.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי