Missing image

התחזית מיום רביעי 15/03/17 ועד יום שלישי 21/03/17 לאזור הגליל העליון, רכס נפתלי, עמק החולה, והרי הגולן.

יום רביעי : הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר ולפרקים עד מעונן עם סיכוי לגשם מקומי קל מדי פעם. הטמפ' ירדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש.

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים עד בהיר, סיכוי לגשם מקומי עד שעות אחה"צ המוקדמות ואז הגשם יפסק לחלוטין ויעשה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שישי : מעונן חלקית עד מעונן עד הצהריים בעננות משתנה עם סיכוי קטן לגשם מקומי קל עד שעות הצהריים ומשעות אחה"צ המאוחרות בעננות גבוהה ובינונית מאסיבית. הטמפ' מעט יעלו ויהיו רגילות לעונה. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש. משעות הערב אל תוך הלילה קיים סיכוי לטפטופים/גשם מקומי קל מעננות בינונית.

שבת : מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני, עד שעות הצהריים עדיין קיים סיכוי לטפטוף/גשם מקומי קל מעננות בינונית, אחה"צ כיסוי העננות יפחת ולא צפוי גשם יותר. הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

יום ראשון : בבוקר בהיר וקר, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ירדו. הרוח מערבית 5-25 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר וקר, לקראת צהריים העננות תתרבה ומשעות הצהריים גשם יחל לרדת לסירוגין. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה ויהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בלילה הגשם ייחלש ויעשה יותר מקומי וקל.

יום שלישי : בבוקר מעונן חלקית ועדיין סיכוי לשאריות אחרונות של גשם מקומי קל מאוד, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית ועלייה בטמפ'.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי