Missing image

התחזית מיום שלישי 14/03/17 ועד יום שני 20/03/17 לאזור הגליל העליון, רכס נפתלי, עמק החולה, והרי הגולן.

יום שלישי : הערב והלילה מעונן חלקית עד בהיר וקר. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

יום רביעי : בבוקר מעונן חלקית עד בהיר, בשעות הבוקר היותר מאוחרות יחל לרדת גשם מקומי בצפון מערב הארץ והוא יתחזק לקראת צהריים ויתפשט לשאר האזורים מלווה סופות רעמים וברד ושלג בחרמון העליון. הטמפ' ירדו.  בבוקר הרוח משתנית 0-10 קמ"ש ולקראת צהריים תתחזק למערבית 10-45 קמ"ש. בשעות הערב הגשם יחל להיחלש ולרדת מדי פעם באופן מקומי יותר וקל.

יום חמישי : עד שעות אחה"צ גשם מקומי קל ירד מדי פעם, משעות אחה"צ/ערב הגשם צפוי להיפסק ויעשה מעונן חלקית עד בהיר בעננות משתנה. הטמפ' ללא שינוי ניכר, בלילה קר. הרוח מערבית 5-35 קמ"ש.

יום שישי : מלפנות בוקר יחל לרדת גשם לסירוגין עד שעות אחה"צ המאוחרות ואז יפסק. בערב ובלילה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. הרוח מערבית 0-35 קמ"ש.

שבת : מעונן חלקית עד מעונן בעננות גבוהה ובינונית, הטמפ' יעלו ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום ראשון : מעונן חלקית, הטמפ' ירדו קצת בעיקר משעות אחה"צ. בשעות הצהריים ועד שעות אחה"צ המאוחרות קיים סיכוי לגשם מקומי בעיקר ברמת הגולן.

יום שני : מעונן חלקית , הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי