Missing image

התחזית מיום רביעי 08/03/17 ועד יום שלישי 14/03/17 לאזור הגליל העליון, רכס נפתלי, עמק החולה, והרי הגולן.

יום רביעי : הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש.

יום חמישי : מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו עלייה ניכרת והלחות תרד, יתפתחו תנאי שרב קל עד בינוני. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית בעמק 10-25 קמ"ש ובהרים 25-45 קמ"ש, בלילה אפשרות למשבים חזקים יותר. משעות אחה"צ צפוי אובך אשר יתגבר בלילה.

יום שישי : בבוקר חם עם רוחות מזרחיות עם דרומית מזרחיות בעמקים 10-25 קמ"ש ובהרים 25-45 קמ"ש, משעות הצהריים המוקדמות הטמפ' יחלו לרדת והלחות תחל לעלות בעיקר בצפון מערב הארץ( הרוח תחל להיות מכיוון הים יותר), בפנים אצבע הגליל הטמפ' ירדו יותר אחה"צ לקראת ערב, בלילה צפוי להיות קריר בעיקר בהרים. במשך היום צפוי אובך בינוני, משעות אחה"צ קיים סיכוי לטפטופים, ומהחצי השני של הלילה יחל לרדת גשם מקומי ויתכנו גפ סופות רעמים יחידות.

שבת : גשם לסירוגין מלווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד בעיקר בבוקר, במשך היום הגשם יעשה יותר מקומי ואחה"צ/לקראת ערב יפסק ויעשה בהיר עד מעונן חלקית וקריר בעיקר בהרים. הטמפ' ירדו ויהיו רגילות לעונה. הרוח דרומית מערבית 20-45 קמ"ש.

יום ראשון : בבוקר בהיר וקריר, לקראת צהריים יתרבו העננים וגשם מקומי יחל לרדת מדי פעם, יתכנו סופות רעמים יחידות, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח דרומית מערבית 10-45 קמ"ש. בלילה הגשם יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד.

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : גשם לסירוגין ירד עד שעות הצהריים/אחה"צ ואז הגשם יעשה יותר מקומי וקל ובערב יפסק, בבוקר הגשם ילווה בסופות רעמים ויתכן אף ברד. הרוח דרומית מערבית 5-35 קמ"ש. הטמפ' מעט ירדו ויהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.

יום שלישי : בבוקר מעונן חלקית במשך היום יעשה בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו מעט ויהיו רגילות לעונה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי