Missing image

התחזית מיום שלישי 21/02/17 ועד יום שני 27/02/17 לאזור הגליל העליון, רכס נפתלי, עמק החולה, והרי הגולן.

יום שלישי  : הערב והלילה בהיר וקר, הרוח משתנית 0-5 קמ"ש.

יום רביעי : בבוקר קר, במשך היום יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, בערב ובלילה יעשה שוב בהיר וקר, הטמפ' ללא שינוי ניכר. הרוח משתנית 5-35 קמ"ש.

יום חמישי : בבוקר קר, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' מעט יעלו. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

יום שישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

שבת : בהיר, הטמפ' יעלו עוד. הרוח משתנית 0-15 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום ראשון : מעונן חלקית בעננות בגובה רב, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה ויהיו מעט גבוהות מהרגיל לעונה.

יום שני : מעונן חלקית בעננות בגובה רב, הטמפ' ללא שינוי ניכר.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי