Missing image

התחזית מיום רביעי 15/02/17 ועד יום שלישי 21/02/17 לאזור הגליל העליון, רכס נפתלי, עמק החולה, והרי הגולן.

יום רביעי  : הערב והלילה מעונן חלקית עד מעונן ולפרקים עד בהיר, עם אפשרות לגשם מקומי, משעות הלילה המאוחרות הגשם יתחזק וירד לפרקים, שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן. מהחצי השני של הלילה אפשרות לשלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר מגובה 800 מטר בהרי הגליל העליון ורמת הגולן. הטמפ' ירדו וקר, הרוח מערבית 0-10 קמ"ש ובהרים 5-25 קמ"ש.

יום חמישי : מעונן חלקית עד מעונן וירד גשם לפרקים מלווה סופות רעמים וברד, שלג בחרמון ובצפון רמת הגולן, אפשרות היערמות רק בשעות הבוקר בהרים מעל 850 מטר, ושלג מעורב בגשם בהרים מעל 700 מטר) , ככל שמתקרבים לשעות הצהריים רום השלג יעלה והמשקעים יפחתו, אחה"צ גשם מקומי ובשעות אחה"צ המאוחרות לקראת הערב הגשם יפסק. הטמפ' ירדו ובלילה יעשה בהיר וקר מאוד, יש חשש לקרה במקומות המועדים. הרוח בבוקר מערבית 5-15 קמ"ש ובהרים 15-35 קמ"ש, לקראת צהריים הרוח תחוג לצפון מערבית ואחה"צ הרוח תחוג לצפון צפון מערבית קרה מאוד.

יום שישי : בבוקר בהיר וחשש חמור לקרה במקומות המועדים, במשך היום בהיר הטמפ' יעלו מעט. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש. בלילה בהיר וקר מאוד ויש חשש לקרה.

שבת : בבוקר בהיר וקר , עדיין חשש לקרה במקומות המועדים. במשך היום בהיר, הטמפ' יעלו מעט. בלילה יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה. הרוח במשך היום משתנית 0-10 קמ"ש ובלילה תתחזק בעיקר בהרים מכיוון מזרחי 10-25 קמ"ש.

יום ראשון : עד שעות הצהריים מעונן חלקית בעננות גבוהה, אחה"צ יעשה בהיר, הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה. תנשב רוח מזרחית 0-15 קמ"ש בעמק ובהרים מעט חזקה יותר 10-35 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : בהיר, הטמפ' ירדו ירידה קלה מאוד.

יום שלישי : בהיר עד מעונן חלקית. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה.

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי