Missing image

התחזית מיום שישי 27/01/17 ועד יום חמישי 02/02/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                     

יום שישי : הערב והלילה גשום לפרקים, הגשם יהיה מלווה בסופות רעמים וברד ,ינשבו רוחות מערביות עד צפוניות מערביות 20-40 קמ"ש עם משבים עד 65 קמ"ש, הרוחות יחלשו במהלך החצי השני של הלילה, הטמפ' ירדו דרסטית ויעשה מאוד קר, שלג בחרמון ומשעות אחה"צ שלג ירד בצפון רמת הגולן בערב/לילה יחל לרדת שלג בהרי הגולן והגליל מעל 650/700 מטר שיערם, בגבהים נמוכים יותר 500 מטר ומעלה קיים סיכוי לשלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר לפרקי זמן קצרים שלא יערם.

שבת : בבוקר גשום לפרקים , לקראת צהריים הגשם יחל להיחלש ולרדת מדי פעם בהפוגות גדולות יותר והוא יעשה יותר מקומי, בערב הגשם צפוי להיפסק. בבוקר שלג ירד שלג בחרמון ובצפון רמת הגולן, שלג ירד בהרי הגולן והגליל מעל 650/700 מטר שיערם, בגבהים נמוכים יותר 500 מטר ומעלה קיים סיכוי לשלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר לפרקי זמן קצרים שלא יערם. לקראת צהריים רום השלג יעלה וירד מגבהים של 850/900 מטר ויערם, מגובה 700 מטר ומעלה סיכוי לשלג מעורב בגשם או שלג נקי הרוח בבוקר צפון מערבית 10-25 קמ"ש עם משבים עד 40 קמ"ש. בחצי השני של הלילה בין שבת לראשון צפוי להיות בהיר ויש חשש חמור לקרה.

יום ראשון : בבוקר קר מאוד ויש חשש חמור לקרה, במשך היום בהיר, הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יוסיף להיות קר מאוד. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש. בלילה שבין ראשון לשני קיים חשש חמור לקרה.

יום שני : בבוקר חשש לקרה, במשך היום יעשה מעונן חלקית עד בהיר, הטמפ' יעלו אך עדיין יהיה קר מהרגיל לעונה. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום שלישי : מעונן חלקית, לקראת צהריים קיים סיכוי לגשם מקומי קל והוא ימשך עד שעות הערב ויפסק. הטמפ' ירדו ויהיה קר מהרגיל לעונה. הרוח מערבית עד צפונית מערבית 5-20 קמ"ש.

תשקיף לימים הבאים :

יום רביעי : בבוקר חשש לקרה . במשך היום בהיר וקר. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש. הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה.

יום חמישי : בבוקר חשש לקרה, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית. הרוח משתנית קלה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי