Missing image

התחזית מיום רביעי 25/01/17 ועד יום שלישי 31/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                  

יום רביעי  : הערב והלילה מעונן בעננות גבוהה ומעט בינונית, הטמפ' ירדו מעט ויהיה מעט קריר יותר יחסית ללילה הקודם. הרוח משתנית 0-10 קמ"ש.

יום חמישי : בבוקר מעונן בעננות משתנה בעיקר גבוהה, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה מעונן חלקית עד בהיר, משעות הצהריים/אחה"צ יעשה אט אט מעונן יותר ויחל לרדת גשם מקומי אשר בערב/לילה יתחזק וילווה בסופות רעמים וברד. שלג ירד בחרמון. הרוח מערבית 10-35 קמ"ש.

יום שישי : עד שעות לפני הצהריים גשום לפרקים, יתכנו עדיין סופות רעמים בעיקר בבוקר, אחה"צ היחלשות מסוימת בגשם והוא יוסיף לרדת בהפוגות גדולות יותר, בערב ובלילה הגשם יתחזק וירד לפרקים מלווה סופות רעמים וברד. שלג ירד בחרמון במשך היום, בצפון רמת הגולן יחל לרדת שלג משעות אחה"צ לערך אולי טיפה מוקדם יותר. ינשבו רוחות מערביות 20-40 קמ"ש עם משבים עד 65 קמ"ש, הטמפ' ירדו דרסטית ויעשה מאוד קר, בלילה/ובעיקר מהחצי השני של הלילה בין שישי לשבת יחל לרדת שלג בהרי הגולן והגליל מעל 650/700 מטר שיערם, בגבהים נמוכים יותר 500 מטר ומעלה קיים סיכוי לשלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר לפרקי זמן קצרים שלא יערם.

שבת : גשום לפרקים עד שעות הצהריים/אחה"צ המוקדמות, לאחר מכן הגשם יחל להיחלש וירד מקומית, בערב הגשם צפוי להפסיק. בבוקר ועד הצהריים שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן וגם בהרי הגולן והגליל מעל 650/700 מטר שיערם, בגבהים נמוכים יותר 500 מטר ומעלה קיים סיכוי לשלג מעורב בגשם או שלג נקי באוויר לפרקי זמן קצרים שלא יערם. משעות הצהריים רום השלג צפוי לעלות והוא ירד ויערם מגבהים של 850/900 מטר. הטמפ' ירדו עוד ויהיה קר מאוד. הרוח מערבית 15-30 קמ"ש עם משבים עד 45 קמ"ש אחה"צ/ערב הרוח תיחלש ותהיה משתנית 0-10 קמ"ש.

יום ראשון : בבוקר מעונן חלקית וקר מאוד, במשך היום יעשה יתבהר, הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יוסיף להיות קר מאוד. הרוח משתנית 0-5 קמ"ש. בלילה שבין ראשון לשני קיים חשש חמור לקרה במקומות המועדים.

תשקיף לימים הבאים :

יום שני : בבוקר חשש חמור לקרה במקומות המועדים, במשך היום בהיר, אחה"צ יעשה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' יעלו עוד עלייה קלה אך הם עדיין יהיו נמוכות מהרגיל לעונה ועדיין יהיה קר מאוד. הרוח מזרחית 0-10 קמ"ש. בלילה קר מאוד ויש חשש לקרה

יום שלישי : בבוקר חשש לקרה, יהיה מעונן חלקית עד בהיר. הטמפ' ירדו מעט. בלילה עדיין חשש לקרה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי