Missing image

התחזית מיום שלישי 24/01/17 ועד יום שני 30/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                

יום שלישי :  הערב והלילה בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב. הטמפ' יעלו ויהי מעט פחות קר יחסית ללילה הקודם. ינשבו רוחות מזרחיות בעמק 5-25 קמ"ש, ובהרים 15-35 קמ"ש.

יום רביעי  : מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה רב ובינוני, יתכן טפטוף עד גשם קל מעננות זו. הטמפ' יעלו עלייה קלה מאוד. בבוקר ינשבו עדיין רוחות מזרחיות במגמת היחלשות, ובמשך היום הרוח תחוג לדרומית ואחה"צ לדרומית מערבית ויתכן אובך קל. הטמפ' יחלו לרדת אחה"צ.

יום חמישי : בבוקר מעונן חלקית בעננות גבוהה ובינונית, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה בהיר עד מעונן חלקית, לקראת ערב יתרבו העננים ובערב יחל לרדת גשם מקומי אשר יתחזק בלילה ויהיה מלווה בסופות רעמים וברד. בחרמון ירד שלג. הטמפ' ירדו, הרוח מערבית עד צפונית מערבית 10-35 קמ"ש.

יום שישי : עד שעות לפני הצהריים גשום לפרקים, יתכנו עדיין סופות רעמים בעיקר בבוקר, אחה"צ היחלשות מסוימת בגשם והוא יוסיף לרדת בהפוגות גדולות יותר, בערב ובלילה הגשם יתחזק וירד לפרקים מלווה סופות רעמים וברד. שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן.

שבת : בבוקר גשם לפרקים, במהלך היום הגשם יחל להיחלש וירד עדיין מדי פעם בפעם, הטמפ' ירדו עוד ויעשה מאוד קר, שלג ירד בחרמון ובצפון רמת הגולן וכן בהרי הגליל והגולן מעל 750 מטר ( יש להתעדכן לגבי ירידת השלג, אין צפי זהה בין המודלים ליום זה ). בלילה הגשם צפוי להיפסק ויש חשש חמור לקרה ולקפיאת כבישים.

תשקיף לימים הבאים :

יום ראשון : בבוקר חשש חמור לקרה, במשך היום בהיר עד מעונן חלקית , הטמפ' מעט יעלו אך עדיין יהיה מאוד קר. הרוח משתנית קלה. בלילה חשש לקרה.

יום שני : בבוקר חשש לקרה, במשך היום התחממות קלה נוספת ונאה, עדיין יוסיף להיות קר מאוד. בלילה חשש לקרה.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי