Missing image

התחזית מיום שישי 13/01/17 ועד יום חמישי 19/01/17 לאזור אצבע הגליל בלבד

                                

יום שישי :  אחה"צ מעונן חלקית עד בהיר, בחרמון עדיין יתכן גשם מקומי עד שעות אחה"צ המאוחרות, הערב והלילה יעשה מעונן חלקית בעננות גבוהה בעיקר מחציו השני של הלילה. ינשבו רוחות צפון צפון מערביות עד צפוניות 20-45 קמ"ש עד שעות הערב ואז הם יחלשו ויחוגו למשתנות 0-10 קמ"ש. הטמפ' ירדו.

שבת  : בבוקר מעונן עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב ובינוני, הטמפ' ירדו עוד ירידה קלה. הרוח מזרחית עד דרומית מזרחית 0-10 קמ"ש. משעות הצהריים העננות הבינונית תתעבה ויחלו לרדת טפטופים/גשמים מקומיים קלים אשר בערב יתחזקו וירדו כגשם רציף קל עד בינוני, לעיתים יתכנו פרקי גשם חזקים מלווים סופות רעמים. בחרמון העליון צפוי שלג בעיקר בלילה.

יום ראשון : בבוקר עדיין יתכנו שאריות גשם מקומי קל, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות יעשה מעונן חלקית עד בהיר וללא גשם. אחה"צ/לקראת ערב יעשה בהיר. הרוח מזרחית 0-10 קמ"ש. הטמפ' יעלו מעט.

יום שני : מעונן חלקית בענני נוצה( עננות בגובה רב), הטמפ' מעט יעלו. הרוח בעמק מזרחית 0-10 קמ"ש, בהרים מעט יותר חזקה 10-35 קמ"ש.

יום שלישי : בהיר עד מעונן חלקית בעננות בגובה רב( ענני נוצה), הטמפ' יעלו ויהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בבוקר עדיין ינשבו רוחות מזרחיות בעיקר בהרים 10-35 קמ"ש, בעמק 0-10 קמ"ש, במשך שעות הבוקר היותר מאוחרות הרוח תיחלש ותהיה משתנית 0-10 קמ"ש.

 

תשקיף לימים הבאים :

יום רביעי : בבוקר מעונן חלקית ויתכנו גשמים מקומיים עד שעות הצהריים, לאחר מכן יעשה בהיר עד מעונן חלקית וללא גשם. הטמפ' ירדו מעט.

יום חמישי : בהיר עד מעונן חלקית, הטמפ' יעלו.

 

עד כאן התחזית ( זוהי תחזית לא רשמית אשר נרשמה ע"י חובב מזג האוויר)

קוזוקרו אבי